ORGANITZACIÓ:

L'organització tècnica, execució i coordinació de la prova, correspon a al Club Piragüisme Barcelona, i la Federació Catalana de Piragüisme, amb la col·laboració de l'ajuntament de Barcelona, Badalona i el Masnou.

1. INSCRIPCIONS

Termini d'inscripció: el 12 d'octubre a les 20 hores.


Cost d'inscripció 25 €

A partir del dia 4 d'octubre la inscripció tindrà un cost de 40 €
Els no federats tindrà un cost afegit de 10 €
Preu especial clubs a partir de cinc components

 

2. DISTÀNCIA

 

RECORREGUT 1 : 15,2 km.

RECORREGUT 2 : 12,5 KM

 

 

3. RECORREGUT

 • RECORREGUT 1

  Sortida de Port Vell de Barcelona, amb direcció a la boia situada a 2 km de la bocana del port, arribada a Port de Badalona.

 

 • RECORREGUT 2

  Sortida Port Vell de Barcelona, un cop sobrepassada la bocana del port, les embarcacions es dirigiran directament al Port de Badalona.
 

4. CATEGORIES i EMBARCACIONS

   Recorregut 1

 

Surfski

K1 HOME
K1 DONA

Tradicional

K1 HOME
K1 DONA


OC

OC1 HOME Absoluta
OC1 DONA Absoluta

 

   Recorregut 2

 

 • Iniciació
 • K2 M cadets
 • K2 F infantils
 • K2 M cadets
 • K2 M infantils
 • K2 mixta infantiles/cadetes

 Les categories K2 infantils i cadets, s'agrupessin en una sola categoria si fos necessari.

 

Dissabte: 

Recorrido El Mas Nou - Port de Badalona.


Categoria exhibició 


Com a embarcació demostració podrà participar l'embarcació de rem de mar sense puntuació, però amb classificació.

No es permet la participació d'embarcacions dissenyades per a pista o rius. Les embarcacions no podran tenir apèndixs, sent impulsades únicament per la força del palista

 

5. CONTROL D'EMBARCACIONS


El control d'embarcacions començarà almenys 40’ abans de la sortida, es durà a terme pels jutges d'aquesta. En el control d'embarcacions es tindrà en compte que compleixen amb totes les característiques definides en el reglament de Caiac de mar de la R.F.E.P. i aquest mateix reglament.

Els participants hauran de portar armilla salvavides, leash i xiulet en categoria surfski.(caiac tradicional no necessita leash).

 En el control d'embarquement previ a la competició, es controlarà que el palista vagi proveït de les mesures de seguretat necessàries (armilla, Leash ) En el cas que no complissin alguna de les característiques no podria competir fins a haver solucionat el problema. En aquest cas, la sortida es donarà d'igual forma, sense esperar a ningú.

D'acord amb la decisió del Comitè de Competició, un nombre aleatori d'embarcacions, haurà de tornar a passar el control d'embarcacions immediatament després de cada carrera, ratificant que compleixen amb tota la normativa fixada per la R.F.E.P. i en la present normativa, i cas de no complir-la serà desqualificada.

 

6. SEGURETAT


Serà d'obligat compliment:

 • Armilla salvavides per caiac / surfski posat durant tota la prova,
 • "Cubre bañera": tots els palistes de les embarcacions que ho permeten hauran de tenir col·locat el "Cubre bañera"
 • Xiulet (surfski)
 • Leash (surfski)

 

7. IDENTIFICACIÓ DE PALISTES


En el control d'embarquement, es realitza el control de palistes que accedeixen a la regata, per la qual cosa hauran de portar visible el dorsal.

 

8. SORTIDA, RECORREGUT I ARRIBADA

 

SORTIDA

La sortida es farà des de la platja del Mas Nou. 

NORMES DE SORTIDA

 • Si la sortida es dóna des de la vora, els participants de surfski prendran la sortida parats, dempeus al costat de l'embarcació (sortida Australiana), i els participants de tradicional prendran la sortida des de l'aigua asseguts dins de la banyera.
 • L'encarregat de Sortida cridarà l'atenció dels competidors mitjançant la paraula preparats, i quan estiguin correctament col·locats donarà la sortida mitjançant un senyal acústic. Podrà ser un tret, o per megafonia mitjançant la paraula ja, o per una botzina.
 • Si un competidor comença a córrer després de la paraula “preparats”, però abans que s'efectuï el tret, haurà realitzat una sortida nul·la.
 • Si tornés a realitzar una nova sortida nul·la, el competidor implicat rebria una penalització de dos minuts, sent desqualificat per a la prova si tornés a cometre la tercera sortida nul·la.
 • Tot competidor que en el procés d'alineació, després de rebre el segon avís del jutge de sortida, no es col·loqui en posició de sortida correcta, situant-se per davant els altres competidors, serà exclòs de la prova en qüestió.

 

RECORREGUT

 

 • Quan la prova tingui ciavogues (girs), aquests hauran de ser efectuats a babord (és a dir, en el sentit contrari a les agulles del rellotge, deixant les boies a l'esquerra).
 • En passar una ciavoga, el competidor situat en l'exterior del recorregut ha de cedir el pas al competidor que va per l'interior, si aquest competidor té la proa de la seva embarcació a menys nivell de l'eix frontal de la banyera corresponent a l'embarcació que estigui situada en l'exterior. En el que concerneix el K-2, es refereix a la banyera davantera.


ARRIBADA

 • L'arribada estarà situada al canal principal del port de Badalona davant de la gasolinera.

 

9.TANCAMENT DE CONTROL

Existeix un tancament de control que serà de 60 minuts una vegada arribi la primera embarcació.

 

10. ELS DRETS D'IMATGE

Els drets d'imatge de la prova pertanyen a l'organització.

 

 

11. RESPONSABILITATS


L'organització de la Barcelona Paddle Race no es responsabilitza dels danys i perjudicis que poguessin ocasionar-se durant el desenvolupament de la competició o en els desplaçaments en aquesta.

En acceptar el full d'inscripció, s'accepta participar sota la seva responsabilitat, que és amateur, tal com defineix la ICF, que té capacitat per a nedar amb roba esportiva i que posseeixen la llicència Federativa per a ala pràctica de piragüisme en vigor, acceptant per a si mateixos i exonerant per tant als organitzadors, tant de fet com de dret, de quantes responsabilitats es poguessin derivar de la seva participació a la Barcelona Paddle Race, tant de les seves persones com de les seves embarcacions, automòbils de tota mena i accessoris abans, durant i després de la prova, renunciant formalment a qualsevol reclamació contra els organitzadors, que en dret poguessin correspondre'ls.
La sol·licitud de participació en la prova suposa la plena acceptació de les normes compreses en aquest reglament.
 

 

Copyright © 2013, Barcelona Caiac