1. INSCRIPCIONS

 • Termini d'inscripció: el 12 de octubre a les 20 hores.

2. DISTÀNCIA

 • 15,4 km.

 

3. RECORREGUT

 • Sortida port vell (Saló Nàutic) arribada al port de Badalona.
 

4. CATEGORIES i EMBARCACIONS

Surfski

 • K1 HOME categoria absoluta
  K1 DONA categoria absoluta
  K2 HOME categoria absoluta (mínim de tres embarcacions)
  K2 DONA categoria absoluta (mínim de tres embarcacions)
  SUP HOME categoria absoluta (mínim de tres embarcacions)
  SUP DONA categoria absoluta (mínim de tres embarcacions)

OC

 • OC1  HOMBRE categoria absoluta
 • OC1  MUJER categoria absoluta

 


Tradicional

 • K1 HOME categoria absoluta
 • K1 DONA categoria absoluta
 • K2 HOME categoria absoluta (mínim de tres embarcacions)
 • K2 DONA categoria absoluta (mínim de tres embarcacions)

 

 

5. CATEGORIES i EMBARCACIONS

MESURES DE LES EMBARCACIONS.

Surfski: sense limitacions
Tradicional: igual o superior a 50 cm.

 

6. TIMÓ

K1 Surfski: permès.
K1 Tradicional:
no està permès. En el cas que l'embarcació ho porti es portarà fixat per no poder-ho utilitzar.
K2 Tradicional:
permès.

 

7.SEGURETAT

Qui no ho compleixi serà desqualificat:

-Armilla salvavides per caiac de mar posat durant tota la prova
-Cobrebanyera: tots els palistes de les embarcacions que ho permeten han de tenir col·locat el cobrebanyera.

-Bengala de seguretat (surfski).
-Leash (surfski).
-Xiulet  Csurfski).

 Nota: L'organització disposa de bengales al preu de 12 € (probablement no tenim per tots)

 

8. SORTIDA, RECORREGUT I ARRIBADA

SORTIDA

La sortida es farà des del Port Vell, podria invertir-se el recorregut si el temps canvia.

NORMES DE SORTIDA

 • L'encarregat de Sortida cridarà l'atenció dels competidors mitjançant la paraula preparats, i quan estiguin correctament col·locats donarà la sortida mitjançant un senyal acústic. Podrà ser un tret, o per megafonia mitjançant la paraula ja, o per una botzina.
 • Si un competidor comença a córrer després de la paraula “preparats”, però abans que s'efectuï el tret, haurà realitzat una sortida nul·la.
 • Si tornés a realitzar una nova sortida nul·la, el competidor implicat rebria una penalització de dos minuts, sent desqualificat per a la prova si tornés a cometre la tercera sortida nul·la.
 • Tot competidor que en el procés d'alineació, després de rebre el segon avís del jutge de sortida, no es col·loqui en posició de sortida correcta, situant-se per davant els altres competidors, serà exclòs de la prova en qüestió.

 

RECORREGUT

 

 • Quan la prova tingui ciavogues (girs), aquests hauran de ser efectuats a babord (és a dir, en el sentit contrari a les agulles del rellotge, deixant les boies a l'esquerra).

 

 • En passar una ciavoga, el competidor situat en l'exterior del recorregut ha de cedir el pas al competidor que va per l'interior, si aquest competidor té la proa de la seva embarcació a menys nivell de l'eix frontal de la banyera corresponent a l'embarcació que estigui situada en l'exterior. En el que concerneix el K-2, es refereix a la banyera davantera.


ARRIBADA

 

 • L'arribada estarà situada al canal principal del port de Badalona davant de la gasolinera.

 

9.TANCAMENT DE CONTROL

Existeix un tancament de control que serà de 60 minuts una vegada arribi la primera embarcació
de cada categoria (surfski i tradicional).

 

10. CLASSIFICACIONS


Una classificació individual absoluta per:

 • Tradicional Home Absolut
 • Tradicional Dona Absolut
 • Surfski Home Absolut
 • Syrfski Done Absolut

 

11. DECLARACIÓ RESPONSABLE I DRETS D'IMATGE

La sola inscripció a qualsevol regata d’aquesta lliga implica l’acceptació de la declaració
responsable i la cessió de la imatge personal dels esportistes.
 
 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE
 
REQUISITS:

Saber nedar
Estat físic i de salut compatible amb l'activitat a realitzar.
Complir les condicions de navegació i seguretat que s'indiquen al reglament d'aquesta competició.
El programa pot modificar-se a qualsevol moment si l'organització ho creu oportú.

DECLARO:

Que participo sota la meva responsabilitat i que em comprometo a acatar les instruccions que pugui imposar l'organització.
Que no tinc problemes o impediments físics, de salut o psicològics que puguin afectar a la meva participació en l'activitat i que estic en condicions de participar sense causar risc, perill, malaltia o accident, tant a mi com a tercers.
Que eximeixo a la Federació Catalana de Piragüisme i als organitzadors de qualsevol culpa i declaro que no emprendré judicis ni demandes per qualsevol dany o lesió que sofreixi, que sigui de la meva responsabilitat.
Que la Federació Catalana de Piragüisme i els organitzadors no seran responsables de cap manera per danys o lesions que jo sofreixi d'un altre o altres participants de l'activitat.

He llegit aquest document i declaro haver entès el seu contingut. Comprenc que assumeixo tota la responsabilitat i té un valor de contracte entre la meva persona, la Federació Catalana de Piragüisme i l'organitzador de la prova.

 

Copyright © 2013, Barcelona Caiac