Google+"/>

Oferim diferents tipus d'activitats, tot seguit us les presentem:

 

  • ACTIVITATS PER A INSTITUTS I CASALS:

-Jornada de Caiac de mar: sessió teorico-pràctica de caiac de mar, aprenentatge amb jocs. VES-HI.

-Jornada de Dragon Boat: sessió teorico-pràctica de DragonBoat, un bot de la cultura xinesa. VES-HI.

 

 

  • CAIAC DE MAR:

-Bateig de mar: sortida amb caiac com a primer contacte amb un caiac de mar. VES-HI.

-Curs nivell 1: curs d'iniciació al caiac de mar. VES-HI.

-Sortida de Tecnificació: sessions de correcció de les tecniques més usades. VES-HI.

-Classes d'esquimotatge: sessions enfocades a l'aprenentatge d'aquesta tècnica. Per iniciats. VES-HI.

 

 

  • SURFSKI:

-Curs d'iniciació al Surfski: curs d'iniciació per tal de poder sortir amb seguretat. VES-HI.

-Sortida de Tecnificació de Surfski: sessió de correcció del paleig i navegació. VES-HI.

 

 

Copyright © 2013, Barcelona Caiac