Google+"/>

tenda surfski

 

Els diferents models de Surfski dels que disposem els podeu trobar a la pestanya desplegable que prové d'aquesta, es diu Vajda Spain.

Copyright © 2013, Barcelona Caiac